Skip to content
On this page

Digikujundaja pädevuse kirjeldus

Sellel meediakujunduskoolitusel keskendutakse peamiselt digimeediale. Koolitusel omandatakse kindlad tehnilised põhiteadmised, mida tööandjad hindavad ja mis võimaldavad pärast lõpetamist:

 1. töötada kutselise digikujundajana mõnes ettevõttes.

 2. osutada põhiteenuseid vabakutselise kujundajana.

 3. spetsialiseeruda või laiendada oma teenuseportfelli asjakohase täienduskoolituse kaudu.

Digikujundaja pädevuse kirjeldus

Digikujundajad kujundavad ja loovad digimeediatooteid. Nad analüüsivad tellimusi ja arvutavad välja tööetappideks vajaliku töömahu, esitavad pakkumisi ning kontrollivad tehnilisi protsesse. Digikujundajad võtavad arvesse kliendi soove ja nõustavad teda. Nad loovad ja/või kasutavad teksti-, graafika-, heli- ja videomaterjale ning lõimivad need toodetesse. Nad valmistavad andmeid ette mitmesuguseks kasutuseks. Pärast kujundamist loovad nad üksikelementidest tervikliku meediatoote ning kontrollivad, kas see on kooskõlas tellimuse ja kvaliteedinõuetega. Nad võtavad toodete loomisel arvesse meediateenuste seadusi. Nad salvestavad ja esitavad andmeid ning dokumenteerivad nende üleandmist.

Tegevused

Tootmise plaanimine

 • Töötellimuse analüüsimine, protsessi määratlemine
 • Tootmisetappideks vajaliku aja määratlemine
 • Tehniliste võimaluste kontrollimine ja plaanimine (materjalikasutuse kavandamine)
 • Töödokumentide koostamine ja andmete kogumine tellimuse põhjal
 • Andmete ülevõtmine ning nende kasutatavuse ja täielikkuse kontrollimine
 • Andmete kasutamisega seotud määruste järgimine
 • Töötulemuste dokumenteerimine

Meediatoodete kujundamine

 • Kliendi tingimuste ja oma kujundusideede ettevalmistus, tutvustamine ja kooskõlastamine kliendi/meeskonnaga
 • Teemakohaste ja sihtrühmale sobivate graafiliste elementide kujundamine ja loomine
 • Tekstide, piltide ja graafika kujunduslik töötlemine, nt graafika töötlemine arvutis, 3D-graafika animeerimine, pildi- ja filmimaterjali töötlemine
 • Toormaterjali töötlemine tüpograafia- ja kujundusreeglite järgi, s.t kirjatüüpide ja värvitoonide kasutamine meediateenustele kohaselt
 • Tekstide ettevalmistamine asjakohasteks eesmärkideks, osaliselt ka ise tekstide loomine
 • Meediaelementide küljendamine
 • Meediatootmiseks sobivate tarkvaravahendite valimine ja kasutamine
 • Töötulemuste kontrollimine ja optimeerimine kujunduskeskselt ning tehniliste võimaluste piires

Andmete ülekandmine, loomine, edastamine ja teisendamine mitmesuguseks kasutuseks

 • Analoog-digitaalmuundamine, nt analoogpildimaterjali digiteerimine
 • Digiandmete muutmine, parandamine ja optimeerimine
 • Meediaandmete optimeerimine soovitud väljundprotsessi jaoks, nt piltide konvertimine internetis kasutamiseks
 • Piltide konvertimine internetis kasutamiseks
 • Digitoote struktureerimine: sisu teisendamine küljenduskeeles ja selle vormindamine stiilijuhendi järgi
 • Efektide või automaatsete protsesside rakendamine skriptimiskeeles
 • Pildi- ja helimaterjali edastamine

Nõuded

Oskused ja isikuomadused (soovitatavad)

 • Loovus ja esteetiline tunnetus (värvide ja vormide tundmine)
 • Joonistamisoskus ja ruumiline kujutlusvõime
 • Tehniline huvi ja arusaamine
 • Äriline mõtlemine ja kliendikesksus
 • Võime töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt

Haridusnõuded

 • Vähemalt keskkooli lõputunnistus

Lae alla PDF fail siit

EU logo