Skip to content
On this page

Mis on e-disain

Projekti eesmärk on suurendada puuetega ja tervisepiirangutega inimeste võimalusi tööturule integreerumiseks, töötades välja multimeediadisaini (interaktiivne graafika) valdkonna e-õppe õppekava. Meediadisain on tööturul nõutud tööstusharu, mis peaks selliseks jääma ka lähiaastatel. Lisaks on Euroopas suur arenguvajadus digikoolituse osas. Liikumispuudega või muude tervisepiirangutega inimestel on koolitustel osalemine tavaliselt keerulisem. Seetõttu peaks e-õppest kasu saama just see sihtrühm, sest selle sisu saab õppida kodus või mujal. Õppijad saavad seega kvaliteetse koolituse, mida saab tööturul rakendada, ilma et nad peaksid pidevalt liikuma.

Vastavalt projekti eesmärkidele määratletakse esmalt õppekava “e-disain” sisu. Järgmise sammuna töötatakse välja teoreetilise koolituse e-õppe moodulid. Seejärel antakse väljavalitud osalejatele võimalus õppida väljatöötatud sisu pilootprojektide raames kolmes projekti partnerriigis – Eestis, Saksamaal ja Austrias. Sihtrühm on inimesed, kelle jaoks igapäevane koolituskülastus ei ole võimalik või kujutab endast lisakoormust. Pärast seda faasi saab läbida praktikad ettevõtetes, mis süvendavad teoreetiliselt õpitud sisu. Need praktikad peaksid vajadusel toimuma ka kaugtööna. Projekti kestus on 2,5 aastat. Lisaks tööturule juurdepääsu parandamisele peaks projekt suurendama ka puuetega või tervisepiirangutega inimeste motivatsiooni ja enesekindlust. Uus digiõppe metoodika pakub võimalust õppida asukohast ja ka ajast sõltumatult. Seega on see kasulik paljudele sihtrühmadele (hoolduskohustustega vanemad, vaimse puudega inimesed jne).

Projektil on sama tähtsus nii kohalikul, piirkondlikul kui ka valitsustevahelisel tasandil. Pole vahet, millise riigi õppijad või õpetajad asuvad – see sihtgruppe arvestav õpe on võimalik igal pool ja igas riigis. Piiriülesest haridusest peaks saama rahvusvaheline piirideta haridus.

EU logo