e-design

Mis on e-disain?

Projekti eesmärgiks on luua e-õppekava erivajadustega inimestele audiovisuaalse meedia valdkonnas koos e- rakendusega töökohapõhiseks õppeks. Tegemist oleks tootega, mis aitaks kaasa puuetega inimeste integratsioonile tööellu ja sotsiaalsele sidususele. Euroopa riikides toimib üha edukamalt digitaliseerimine, mille hulka kuulub ka e-õpe. Selle võimalused on hetkel siiski tööeluks ettevalmistamisel piiratud.

Sihtrühmal on keerukas on õppida erialasid, mis nõuavad vahetut kontakti, sh pikemat liikumist ja kohalviibimist auditooriumis. Projektiga omandatud oskused võimaldavad füüsilise puudega inimesel õppida ja teha tööd kodust lahkumata.

Esmalt luuakse e-õppekava interaktiivse graafika kujundaja erialal. Teiseks toodetakse õppetöö läbiviimseks e-moodulite täiskomplekt, mis on mõeldud rakendamiseks õppetöös. Tooted peavad võimaldama diferentseeritud väljundeid sõltuvalt õppija soovist ja võimalusest ning lähtudes riiklikest erisustest.

Väljatöötatud moodulite baasil toimub gruppides õppetöö ja testimine, mille kestuseks on 1/3 kogu õppeajast (ca 1 aasta). 2/3 õppeajast on õpilased projektijärgselt praktikal ettevõttes, kus kinnistavad ja arendavad oma teoreetilise osa käigus omandatud teadmisi. Ka see toimub kaugtöö vormis.

Kokku kestab projekt 2,5 aastat ja koostöös osalevad Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli juhtimisel Austria ja Saksamaa partnerid. Selliselt omandatav haridus on piirideülene, lõimiva sisu ja õppekorralduse erisusi arvestav rahvusvaheline ja kaasaegne meetod erivajadustega inimeste ja tööandjate huvides.