Esimene projektikohtumine Eestis

Jaanuari keskpaiku 2020 toimus Eestis projektipartnerite avakohtumine. Sellel käsitleti ja analüüsiti olukorda puuetega inimeste õppe valdkonnas eri riikide lõikes. Koos kavandati meetmeid projektieesmärkide saavutamiseks ja kinnitati projekti ajakava. Nii tuleb 2020. aasta kevadel saada valmis õppekava, misjärel algab töö e-moodulite loomiseks kujundaja erialal. Ligi 900 tunnises mahus loodavad e-tunnid saavad plaani kohaselt valmis 2021. märtsis. Kursustega võib juba alustada koos metoodika väljatöötamisega. Gruppides algab õppetöö märtsis 2021 ja lõpeb kevadel 2022.

Suurt huvi oli levitusürituse vastu, mis tehti Pärnus ja Kuressaares üheaegselt. Osalesid 34 asjaosalist ja partnerit. Lisaks kehapuuetega inimestele oli seal ka partnereid sotsiaalsfäärist ja omavalitustest. Kõik olid seisukohal, et projekt on vajalik.

Lisaks saab lugeda eesti keeles Õpetajate Lehest (24.01.20) artiklit “E-kutseõpe aitab puuetega inimesi tööle”.

https://opleht.ee/2020/01/e-kutseope-holbustab-erivajadusega-inimeste-paasu-toole/