Mis on E-disain?

Eesmärk: “E-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia (Multimedia Design) õppekava abil”

 

Our project partners:

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool (OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus) on Saksamaa sihtasutuse Stiftung Bildung und Handwerk tütarorganisatsioon. Alus erakutsekooli loomisele pandi 1999. aastal kui allkirjastati Pärnu Linnavalitsuse Haridusosakonna ja Königs-Wusterhauseni Kutsehariduskeskuse vaheline kooperatsioonileping. Lepingu eesmärgiks oli Saksamaa ja Eesti koostöö kutsehariduse valdkonnas. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli eesmärk on kutsealane tasemekoolitus ja täiskasvanute täiendusõpe. Kooli lõpetanu saab riikliku lõputunnistuse. Õpe toimub riigi toel ja on õppemaksuta. Pikaajalised väljaõppevaldkonnad on multimeedia disain, majandus, automaatika ja energeetika. Õpilaste arv ulatub aastas 150 õpilaseni ja kursuslasi on ligi 300.

Websites: www.saksatk.ee and digitalschool.ee

Kutseharidus- ja Rehabilitatsioonikeskus töötab alates 1976. aastast ja aitab haiguste tagajärjel töötuks jäänud inimesi tagasi tööellu. Organisatsioon näeb ennast preventatsiooni ja rehabilitatsiooni kompetentse ja innovatiivse pakkujana. Nende missioon ja ülesanne on kergendada inimeste tagasipöördumist tööellu. Sihtrühmadeks on füüsiliste ja /või vaimupuuetega noored või täiskasvanud. Keskus tegeleb tööelu muudatustele kohandatud pakkumistega, mis toovad sotsiaalses plaanis kasu kõigile. Intensiivrehabilitatsiooni raames pakutakse teenust ka neuroloogilistele haigetele või vaegnägijatele. Keskus töötab käsikäes avalike organisatsioonidega, kes pakuvad sotsiaal- ja tööturuteenuseid või on valitsusasutused. Oma erinevate pakkumistega ja üle 40 erinava asukohaga on Kutseharidus- ja Rehabilitatsioonikeskus suurimaid Austrias. Kõige kõrval arendab keskus uusi mudeleid ja metoodikat, mis on eeskujuks ka paljudele teistele riikidele.
 
Website in english: www.bbrz-gruppe.at/en/home/
Mittetulundusühing Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda on Pärnu linnas ja maakonnas avalikes huvides tegutsev katusorganisatsioon, mis ühendab puuetega inimeste ühendusi ja teisi juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö puuetega inimestega. Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja missiooniks on pakkuda läbi organisatsiooni süsteemse arengu puuetega inimestele elukvaliteedi ja toimetuleku parendamist ning olla puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostaja Pärnu maakonnas.

Sihtasutus Stiftung Bildung und Handwerk (SBH) on mittetulunduslik sihtasutus, kelle eesmärgiks on ellu viia kõik elukestva õppe vormid ja meetodid. Ta on SBH haridusasutuste grupi katusorganisastioon, mis kuulub Saksamaa juhtivate selle ala haridusteenuseid pakkuvate institutsioonide hulka. SBH sünniaastaks on 2001, mil regionaalsest Paderborni Käsi- ja Oskustööliste ühingust kujundati uus organisatsioon. SBH grupp omab laialdasel määral kogemusi haridus-, nõustamis ja vahendamisteenuste alal juba Käsi- ja Oskustööliste eksisteerimise ajast, ligi 40 aastat. SBH on aktiivne tegija kutseorientatsiooni ja -valiku, kutsealase väljaõppe, ümber - ja täiendusõppe ning karjääriarengu valdkonnas. Lisaks veel aktiivne noorte abiprogrammide, akadeemilise väljaõppe, kutsealase rehabilitatsiooni, haridusjuhtimise ja e-õppe alastes tegevustes. Kompetentside kujundamisega antakse võimalus kõikidele sihrühmadele olla elus ja ühiskonnas edukas. SBH koosseisu kuuluvad lasteasutused, koolid, kutsehariduskeskused ja erialakõrgkoolid. Sihtasutus SBH on sidunud oma töö rahvusvaheliste meetmete ja koostööga.

Website: www.s-b-h.de

Kuressaare Ametikool on HTMi haldusalas tegutsev riiklik kutseõppeasutus, mis loodi 1922 aastal 98 tegutsemisaasta jooksul on kool kandnud 14 erinevat nime, viimast 1990
aastast 1989 aastast hakati lisaks põhikoolijärgsetele õpetama ka keskkoolijärgseid erialasid. Koolis on 5 õppesuunda disaini IT ja ettevõtluse tehnoloogia turismiteenuste ja sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund, kus õpib kokku üle 800 õpilase, millest 195 on disaini õppesuuna õpilased.

www.ametikool.ee